Voetreflexmassage

Schrijf u in voor het theorie- en/of praktijkexamen

Zodra de examendata en examenlocaties bekend zijn, kunt u hier inschrijven.

Theorie-examen

Het theorie-examen Voetreflexmassage bestaat uit 40 vragen.

De vragen dienen te worden beantwoord volgens het systeem van meerkeuze. Bij iedere vraag zijn 3 mogelijke antwoorden gegeven.

U heeft 60 minuten de tijd om deze vragen te maken.

Praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen vindt en gesprek plaats met de examinator over de casus die door de kandidaat is gemaakt, waarbij een cliënt meerdere malen is behandeld en waarna de bevindingen zijn beschreven in een portfolio. Na het gesprek vindt een massage plaats van de cliënt van uw casus.

Het examen duurt 45 minuten.

Tijdens het examen draagt u zelf zorg voor een model. Het model dient gedurende de gehele examentijd van uw praktijkexamen beschikbaar te zijn. Het model mag zelf geen examenkandidaat voor het examen Voetreflexmassage ACE zijn of zijn geweest. Indien bij controle blijkt dat het model wel examenkandidaat is/was, dan mag deze persoon niet als model worden gebruikt.

U mag tijdens het praktijkexamen voetreflexmassage uitsluitend gebruik maken van het document: 10121 Examenformulier te behandelen drukpunten voetreflexmassage.

Tevens dient u zelf te zorgen voor voldoende materialen en hulpmiddelen (hoeslaken voor over de massagetafel, handdoeken, massagetussenstof) om de handelingen bij het praktijkexamen uit te kunnen voeren.

Op de examenlocatie is een massagetafel met één halfronde rol ten behoeve van de kandidaat aanwezig.