Wellnessmassage

Schrijf u in voor het theorie- en/of praktijkexamen

Zodra de examendata en examenlocaties bekend zijn, kunt u hier inschrijven.

Theorie-examen

Het theorie-examen Wellnessmassage bestaat uit de volgende onderdelen:
– Anatomie (40 vragen)
– Fysiologie (40 vragen)
– Pathologie (20 vragen)
– Wellnessmassage (30 vragen)
– Algemene Ondernemers Vaardigheden (20 vragen).

U heeft 3 uur de tijd om deze vragen te maken.

U kunt als herexamenkandidaat voor alle genoemde vakken (Anatomie, Fysiologie, Pathologie, Wellnessmassage, AOV) een herexamen maken.

Om te slagen voor het theorie-examen dient u voor de vakken Anatomie, Fysiologie, Pathologie en Wellnessmassage samen minstens 24 punten te hebben en daarbij maximaal 1 onvoldoende, niet lager dan een 5 (zie examenreglement art. 21.4). Tevens dient voor het onderdeel AOV ten minste een 5 behaald te worden.

Het hoogst behaalde cijfer per onderdeel zal gelden voor de eindbeoordeling.
Eerder behaalde voldoende resultaten blijven gedurende 18 maanden geldig.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen bestaat uit drie onderdelen en duurt 50 minuten.

De onderdelen zijn:

  • Onderzoek
  • Wellnessmassage
  • Communicatie

Tijdens het examen draagt u zelf zorg voor een model. Het model dient gedurende de gehele examentijd van uw praktijkexamen beschikbaar te zijn. Het model mag zelf geen examenkandidaat voor het examen Wellnessmassage ACE zijn of zijn geweest. Indien bij controle blijkt dat het model wel examenkandidaat is/was, dan mag deze persoon niet als model worden gebruikt.

Tevens dient u zelf te zorgen voor voldoende materialen en hulpmiddelen (hoeslaken voor over de massagetafel, handdoeken en massagetussenstof) om de handelingen bij het praktijkexamen uit te kunnen voeren.

Op de examenlocatie is een massagetafel met één halfronde rol ten behoeve van de kandidaat aanwezig.