Formulier bezwaar examen

35,00

Beschrijving

Wanneer men het niet eens is met de uitslag van het praktijkexamen, dan kan men binnen 2 weken na het afleggen van het praktijkexamen een bezwaar indienen. Het protocol, dat de kandidaat per e-mail heeft ontvangen, dient als onderliggend stuk. Advies aan de kandidaat is om eerst het protocol te bespreken met de docent van zijn/haar opleiding.

Wanneer men een bezwaar wil indienen, dan dient men gebruik te maken van het daarvoor bestemde formulier (10058 inzage en bezwaar examen). Daarin dient het bezwaar goed beschreven te worden, zodat de klachtencommissie hiermee aan de slag kan. De examinator zal door de klachtencommissie worden gehoord en, indien noodzakelijk, zal ook de kandidaat worden gehoord.

De kosten van het bezwaar zijn € 35,00. Indien een bezwaar door de klachtencommissie ontvankelijk wordt verklaard, dan zal dit bedrag worden terugbetaald aan de kandidaat. De kandidaat zal daarna de gelegenheid krijgen om, op kosten van ACE, het examenonderdeel overnieuw te doen.

De klachtencommissie doet uiterlijk 6 weken na ontvangst van het klachtenformulier uitspraak.